Toner Cartridge Konica Minolta

Tình trạng kho: Hết hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: Konica
Mã oem: Buzhup
Thương hiệu: Konica Minolta
Tình trạng: Origin
Đơn vị tính: Ống
Màu sắc: Toner Cartridge Konica Minolta

Toner Cartridge Model NO.

Applies Machine

Package

TN-114 A/B/Universal

Bizhub 162, Bizhub 162F, Bizhub 163, Bizhub 180
Bizhub 181,Bizhub 210, Bizhub 211, Bizhub 7516,

original

Develop Toner 114

Di162/210,Konica 7516/7616/7521

original

TN-115

Minolta Bizhub 163V copier

original

TN-116

Bizhub 184, Bizhub 164, Bizhub 7718

original

TN-117(H)

Bizhub 184, Bizhub 164, Bizhub 7718

original

TN-211A/B/Universal

Bizhub 200, Bizhub 222, Bizhub 250, Bizhub 282

original

TN-217

Bizhub 223, Bizhub 283, Bizhub 7872

original

TN-311A/B/Universal

Bizhub 350, Bizhub 362

original

TN-414

Bizhub 363, Bizhub 423

original

TN-101K
(7718)

Konica Minolta 7115, 7115F,7118, 7118F, 7220 Copiers     

original

TN-511

bizhub 360, bizhub 361, bizhub 420, bizhub 421, 
bizhub 500, bizhub 501

original

MT-106A

DI-152,  DI-152f,  DI-153F,  DI-15f,  DI-182,  
DI-182f,  DI-183, DI-183f,  DI-2011

original

MT-204A

Minolta EP-2030, EP-3000, EP-3010 copier

original

MT-205A

Minolta DI-2010, DI-2010F, DI-2510, DI-2510f copier

original

MT-302A

Minolta DI-200, DI-200f, DI-250, DI-250f, DI-251, 
Minolta DI-251F, DI-350, DI-350f, DI-351, DI-351F

original

MT-303A

Konica Minolta DiALTA DI-3010, DI-3010F, 
Konica Minolta DiALTA DI-3510, DI-3510F

original

TN710

Bizhub 600/601/750

original

TN-210

Konica Minolta Bizhub C250, C250P, C252, C252P

original

TN-214

Konica Minolta Bizhub C200, C200E

original

TN-216

Konica Minolta Bizhub C220, Bizhub C280

original

TN-310

Konica Minolta Bizhub C350, C351, C450, C450P, CF-2203

original

TN-319

Konica Minolta Bizhub C360

original