Tất cả các loại chíp Xerox máy photo

Tình trạng kho: Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: Toner-chip
Picture Printer Model No. OEM Cartridge S/N. Color Page Yield Price
  Xerox DocuCentre-IV4070/5070, Drum CT350941 / CT350942 BK 80K  
  Xerox DocuCentre-IV 3070/4070/5070, Apeosprot-IV 3070/4070/5070 Toner CT201820 BK 30K  
  Xerox DocuCentre-IV2060/3060/3065 DRUM CT350922 BK 55K  
  Xerox DocuCentre-IV2056/2058 Toner CT201795 BK 9K  
  Xerox Phaser 4600/4620 (DRUM) 113R00762 BK 80K  
  Xerox WorkCentre 5019/5021(DRUM) 013R00670 BK 80K  
  Xerox Phaser 4600/4620 106R01532/106R01533/106R01534/106R01535/106R01536/113R00762 BK 30K/13K/80K  
  Xerox WC 5325/5330/5335 013R00591 BK 96K  
  Xerox WC 5325/5330/5335 006R01160 BK 30K  
  Xerox 3325 106R02313 BK 11K  
  Xerox 3315/3325 106R02311 BK 5K  
  Xerox 3320 106R02305/106R02307 BK 5K/11K  
  Xerox 3325 106R02312 BK 11K  
  Xerox 3315/3325 106R02310 BK 5K  
  Xerox 3320 106R02304/106R02306 BK 5K/11K  
  Xerox Docuprint P205b/M205b CT201610/CT201609 BK 2.2K/1K  
  Xerox DocuPrint M105b/P105b CT201613 BK 2.2K  
  Xerox WC3550 108R01528/106R01530 BK 5K/11K  
  Xerox 3155/3160 108R00908/108R00909 BK 1.5K/2.5K  
  Xerox 3140 108R00908/108R00909 BK 1.5K/2.5K  
  Xerox C2255 CT201161/62/63/60 C/M/Y/K 12K  
  Xerox 3210/3220 106R01485/486/487/499/500/ CWAA0775/0776 BK 2k/5K/4.1K  
  Xerox 3210/3220 106R01485/486/487/499/500/ CWAA0775/0776 BK chip+CD  
  Xerox M165/M175 /265/275 M165T/165D BK 45K  
  Xerox WC M118/M118I M118T/118D BK 50K  
  Xerox DC123/128 498K14410 BK 30K  
  Xerox FC2121 006R01297 BK 4K  
  Xerox phaser 3100 106R01379 BK 4K  
  Xerox DC1080/2000/2003 DC1080 BK 30K  
  Xerox Phaser5550(Toner) 106R01294 BK 35K  
  Xerox Phaser5500(DRUM) 113R00670 BK 60K  
  Xerox Phaser5500(TONER) 113R00668 BK 30K  
  Xerox DC156/186(DRUM) CT200285 BK 50K  
  Xerox DC156/186(TONER) CT350401 BK 9K  
  XEROX DC450i/550i/4000/5010(DRUM) CT350413 BK 40K  
  XEROXDC450i/550i/4000/5010(TONER) CT200719 BK 25K  
  Xerox DC286/236/336/2005/3005/2055/2007 (DRUM) CT350299 BK 25k/60k  
  Xerox DC236/286/ 336/2005/3005/2055/2007/3007(TONER) CT200417 BK 9k/25k  
  Xerox V228 V228 BK 30K  
  Xerox V250/258/288 V288 BK 30K  
  Xerox V330/338 V338 BK 70K  
  Xerox 2065/3055/(DRUM) 2065 BK 10K  
  Xerox C1616/1618 C1616 BK 6K  
  Xerox C621/831/620 C621 BK 6K  
  Xerox DP235/285/405/230/280 DP285 BK 6K  
  Xerox DP181/211/210/180 CT350103 BK 2K  
  Xerox N24/32/42/40 113R00173 BK 23K  
  Xerox N4525/N4025 113R195 BK 30K  
  Xerox DC332/425/432 113R315/318/321 BK 23K/30K  
  Xerox DC240/340/440(EXP/EUR) 113R315/318/321 BK 23K/30K  
  Xerox DC400/401 F449 BK 23K  
  Xerox DC250/251/350/351/400/F469/401 F460 BK 23K  
  Xerox DC220/230 113R120/273/313/275 BK 23k  
  Xerox DC7760 (DRUM) DC7760 BK 30K  
  Xerox DC7700/7750 (DRUM) DC7750 BK 30K  
  Xerox V2021 (DRUM) V2021 BK 60K  
  Xerox V2018(DRUM) V2018 BK 60K  
  Xerox V2015(DRUM) V2015 BK 60K  
  Xerox WC315/320 113R00489 BK 25K  
  Xerox WC518/520 (CHN/EXP) 101R00430 BK 25K  
  Xerox WC415/420 (CHN/EXP) 113R00023 BK 25K  
  Xerox Phaser5400 113R00495 BK 20K  
  Xerox XL5900//5370/5770(JAPAN) 0805110LB315A(JAPAN) BK 6K/10K  
  Xerox XL6200/9400(JAPAN) 106R01073/4/5/6(JAPAN) BK 15K  
  Xerox 4510 113R00712 BK 19K  
  Xerox 4500 113R00657 BK 18K  
  Xerox DP340A CT350269 BK 17K  
  Xerox DP340A/240A CT350268 BK 10K  
  Xerox DP202/255/205/305 CT350251 BK 10K  
  Xerox WC M-20/20i 106R01047 BK 8K  
  Xerox 3635 108R00795 BK 10K  
  Xerox 3435MFP 106R01414/15 BK 4K/10K  
  Xerox 3300 106R01411/12 BK 4K/8K  
  Xerox M20 106R01047 BK 8K  
  Xerox WC4118 006R01278 BK 8K  
  Xerox 3428D/3428DN 106R01245/46 BK 4K/8K  
  Xerox 3600 (EXP/EUR) 106R01371/72 BK 14K/20K  
  Xerox 3250MFP 106R01373/74 BK 3.5K/5K  
  Xerox 3420 106R01033/34 BK 5K/10K  
  Xerox 3500 109R00748/49 BK 6K/12K  
  Xerox 3450 109R00687/688 BK 5K/10K  
  Xerox 3150 109R00746/747 BK 3.5K/5K  
  Xerox 3119 013R00625 BK 3K  
  Xerox PE120 MFP 013R00601/06 BK 3.5K/5K  
  Xerox 2050 X2050 BK 10K  
  Xerox 3200 113R00730 BK 3K  
  Xerox PE220 MFP 013R00621 BK 3K