Drum máy in Hp | Drum máy in Canon

Tình trạng kho: Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: Drum HP/Drum Canon
Thương hiệu: HP
Tình trạng: Hàng Tương Thích
Đơn vị tính: Cái
Màu sắc: Drum máy in Hp | Drum máy in Canon
PICTURE TONER CARTRIDGE DÙNG CHO MÁY IN ĐƠN GIÁ (VNĐ)
 

06F - 92A(HP)

- HP LaserJet  5L / 6L / 3100 / 3150  Series 

- CANON LBP AX / FX - 3

220,000

- HP LaserJet 1100 / 3200 Series 

- CANON LBP 800 / 810 / 1110 / 1120 / EP - 22

 

15A - 24A - 13A (HP)

- HP  LaserJet 1000 / 1005 / 1200 / 1220  Series  -  

- CANON LBP 1210 / EP - 25

220,000

- HP LaserJet 3300 / 3310 / 3320 / 3330 / 3380  Series 

- CANON FX - 8

- HP  LaserJet 1150 / 1300  Series

- CANON LBP 3200 / 3210 / EP - 26

12A(HP)

- HP  LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022  Series 

- CANON LBP  2900 / 3000

220,000

- HP  LaserJet 3015 / 3020 / 3030 / 3035 / 3050 / 3052 / 3055  Series 

- CANON 4100/ 303/FX9 (CANON MF4122 / 4320D / 4350D)

 

49A - 53A(HP)

- HP  LaserJet 1160 / 1320 Series

- CANON LBP 3300 Series

220,000

- HP LaserJet 3390 / 3392  Series 

- CANON 108/308 / 508/708

- HP LaserJet P2014 / P2015  Series

 

35A-36A-78A – 85A - 88A(HP)

- HP  LaserJet  P1005 / P1006 (35A)/P1102/1132

- CANON LBP 3100B / 3050/ 6000(EP 312)

220,000

- HP  LaserJet  M1120MFP / M1522nf  / 1505 Series (36A)

- Canon 4550/D520/4870/4890/ 4412/4450/L170 (EP 328)

 

505A(HP)

- HP  LaserJet  P2035 – P2055D – M401D/M401DN (CF280A)

220,000

 

55A (HP)

- HP  LaserJet  P3015 New Model             

320,000

 

96A(HP)

- HP LaserJet  2100 / 2200  Series 

- CANON  LBP  470 / 1000 / 1310 / FX - 7 / EP - 32

320,000

 

10A(HP)

- HP  LaserJet  2300  Series

220,000

 

11A - 51A(HP)

- HP LaserJet  2400 / 2410 / 2420 / 2430  Series

320,000

- HP LaserJet  P3005 / P3027 / P3035  Series

 

27A(HP)

- HP LaserJet  4000 / 4050  Series 

- CANON LBP  1760 / P370 / FX - 6 / EP – 52

320,000

- LBP-52X/1760(EP-52), LaserClass 3170

 

61A(HP)

- HP LaserJet 4100 Series

 

38A – 39A 

- HP LaserJet 4200 Series / 4300 Series 4250 / 4350 Series

320,000

 

42A

 

64A – 45A

- HP LaserJet P4014/4015/4510/4515 Series

320,000

   

- HP LaserJet P4525 Series

450,000

 

00A(HP)

- HP  LaserJet  4V / 4MV  Series 

- CANON  LBP  BX / 830  Series

450,000

 

29X(HP)

- HP  LaserJet  5000  Series 

- CANON  LBP  840 / 850 / 870 / 880 / EP - 62

320,000

- HP  LaserJet 5100 Series

- CANON  LBP 910 / 1610 / 1810/ 1820  Series

 

16A/70A(HP)

- HP  LaserJet 5200  Series

- CANON  LBP 3500 / 3900 / 3950

- CANON  309 / 509

320,000

 

09A(HP)

- HP LaserJet 8000 / 5Si  Series

-  CANON LBP WX / 930 / 2460 Series

400,000

 

82X(HP)

- HP  LaserJet 8100 / 8150  Series 

- CANON  LBP 950 / 1910 / 3260 / EP - 72

 

43X (Green)

- HP LaserJet 9000 / 9040 / 9050 Series 

490,000

 

98A(HP)

- HP LaserJet 4 / 4M / 4Plus / 5N / 5M

- CANON  LBP EX / 8IV / 450 / 860  Series

320,000

 

JX (Green)

- CANON LBP 720 / 730 / 740 / 750  Series

- CANON LBP JX

450,000

 

EP - 65 (Canon)

- CANON LBP  1410 / 1420 / 1510 / 1710 / 2320 / 6400

- CANON IR1600 / IR2000/ IR2020

450,000