Tổng hộp các loại chíp máy in Samsung

Tình trạng kho: Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: CHIP_SAMSUNG
Thương hiệu: Samsung
Tình trạng: Hàng Tương Thích
Đơn vị tính: Cái
Product Code OEM code Color Yields Applicable product model
JYD-D102 T-D102 BK 2.5K Samsung ML-2541/ML-2547 (CHN)
JYD-ML101CH MLT-D101CH BK 1.5K Samsung ML2161/2162G/2166W/ SCX3401/3401FH/3406W Chip (New)
JYD-SJ101S MLT-D101S BK 1.5K Samsung ML2160/2165/2160W/2165W/2168W SCX3400/3405/3407/3400F SCX3405F/3400FW/3405FW/761P Chip (New ) DOM/EXP/EUR
JYD-MLT-D115L MLT-D115L BK 3K Samsung ProXpress SL-M2620/2820/M2670/2870
JYD-MLT-D116S MLT-D116S BK 1.2K Samsung Xpress SL-M2625/2626/2825/2826/2675/2676/2875/2876 /2676N/2676FH/ 2876HN/ 2626D/2826ND/2875ND
JYD-MLT-D116L MLT-D116L BK 3K
JYD-MLT-D203S MLT-D203S BK 3K Samsung ProXpress SL-M3320/3820/4020, M3370/3870/4070
JYD-MLT-D203L MLT-D203L BK 5K
JYD-MLT-D203E MLT-D203E BK 10K Samsung ProXpress SL-M3820/4020, M3870/4070
JYD-MLT-D204S MLT-D204S BK 3K Samsung ProXpress SL-M3325/3825/4025, M3375/3875/4075
JYD-MLT-D204L MLT-D204L BK 5K
JYD-MLT-D204E MLT-D204E BK 10K Samsung ProXpress SL-M3825/4025, M3875/4075
Product Code OEM code Color Yields Applicable product model
JYD-ML103 CH MLT-D103LCH BK 1.5K/2.5K Samsung ML-4729HD/4728HN/SCX-4729HW/SCX-4701ND Chip New CHN
JYD-SJ103L MLT-D103S/L BK 1.5K/2.5K Samsung ML-2950/2951/2955/SCX-4729FW/4728FD/4729F Chip New EXP DOM EUR
JYD-ML106 D106 BK 2k Samsung ML-2245 NEW
JYD-ML205S/L D205S/205L BK 5k/2K Samsung ML3310/3710/SCX4833/SCX5637/SCX5737 Chip New
JYD-ML205E D205E BK 10K Samsung ML3710/SCX5637/SCX5737 Chip New
JYD-ML206 D206 BK 10k Samsung ML5935FN New EXP
JYD-SJ-309T D309A BK 10K/30K Samsung ML5510/5510D/6510/6510N Toner New EXP DOM EUR
JYD-SJ-309D R309A BK 80k Samsung ML5510/5510D/6510/6510N Drum New EXP DOM EUR
JYD-SJ-R8380 R838XC C/M/Y/K K20K/cmy15K Samsung CLX-8380ND New
JYD-SJ-6555T D6555A BK 25k Samsung SCX-6545/6555 Toner New (CHN,DOM,EXP,EUR)
JYD-SJ-6555D R6555A BK 80k Samsung SCX-6545/6555 Drum New All Regions Universal Version
JYD-SJ-6345T D6345A BK 20k Samsung SCX-6345 Toner New (CHN,DOM,EXP,EUR)
JYD-SJ-6345D R6345A BK 60k Samsung SCX-6345 Drum New (CHN,DOM,EXP,EUR)
JYD-M1666EXP T-D1043S BK 1.5K Samsung ML-1666 EXP
JYD-M1666CH T-D1043S BK 1.5K Samsung ML-1666 CH
JYD-SJ-D208 T-D208 BK 4k/8k Samsung SCX-5635/5835/ML-1635/3475 (CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SJ-D108 T-D108 BK 1.5K Samsung ML-1640/1641/2240/2241 (CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SJ-D109 T-D109 BK 2K Samsung SCX4300/4310/4315(CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SJ-D104 T-D104S BK 1.5K Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1860/SCX-3200/3201/ 3206/3208 (EXP/EUR)
JYD-SJ-D105 T-D105 BK 2.5K Samsung 1910/1915/2525/2580/2581/SCX4623/ 4600/4601/4606/CF650(CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SJ-D209 T-D209 BK 5K Samsung SCX4824/4826/4828/ML2855 (CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SJ-409 T-409 C/M/Y/K 2.5\1.5K Samsung CLP-310/CLP315/CLX3170/CLX3175/CLX3185 (CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SJ-CLP620 S-508 C/M/Y/K 5K/4K Samsung CLP-615/620/670–(CHN, KOR, EXP, EUR) NEW
JYD-SJ-CLP770 S-609 C/M/Y/K 7k Samsung CLP-770 (CHN, KOR, EXP, EUR) NEW
JYD-SJ-CLP320 S-407 C/M/Y/K K1.5K/cmy1K Samsung CLP-320/325/CLX-3285– (CHN, KOR, EXP, EUR) NEW
JYD-SJ-D308 T-D308 BK 10K/20K Samsung ML4055/4555 (CHN, KOR, EXP, EUR) NEW
JYD-SF2850D2 ML-D2850DA BK 2K Samsung ML-2850D/2851ND(CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SF2850D5 ML-D2850DB BK 5K
JYD-SF560R SCX-560R BK 3K Samsung SCX-560R/565P (CHN, KOR, EXP)
JYD-SF3050D4 ML-D3050DA BK 4K Samsung ML-3050/3051N/3051ND(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF3050D8 ML-D3050DB BK 8K
JYD-SF3470D4 ML-D3470DA BK 4K Samsung ML-3470D/3471ND(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF3470D10 ML-D3470DB BK 10K
JYD-SF1630D2 ML-D1630DA BK 2K Samsung ML-1630/1631/SCX4500/4501(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF4725D3 SCX-D4725DA BK 3K Samsung SCX-4725(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF4550 SCX-D4550DA BK 10K Samsung SCX- 4550/4551/4050(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF5530D4 SCX-D5530DA BK 4K Samsung SCX-5530/5330N/5530FN (CHN, KOR, EXP)
JYD-SF5530D8 SCX-D5530DB BK 8K
JYD-SF6320 SCX-6320 BK 8k samsung 6320/6022/6120/6122/6020/6220 (CHN, KOR, EXP)
JYD-SF2150D8 ML-2150DA BK 8K Samsung ML-2150/2550(Universal version)
JYD-SF2150D10 ML-2150DB BK 10K
JYD-SF2250D3 ML-2250DA BK 3K SAMSUNG ML-2250/2250G/2251N/2252W/2251NP/2255G (CHN, KOR, EXP)
JYD-SF2250D5 ML-2250DB BK 5K
JYD-SF3560D6 ML-3560DA BK 6K Samsung ML-3560/3561N(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF3560D12 ML-3560DB BK 12K
JYD-SF4200D3 SCX-4200D3 BK 3K Samsung SCX-4200(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF4720D3 SCX-4720D3 BK 3K Samsung SCX-4720FN/4520 (CHN+EXP)
JYD-SF4720D5 SCX-4720D5 BK 5K
JYD-SF500 CLP-500 CMYK # Samsung CLP-500
Samsung FUSE Samsung FUSE # # Samsung SF4216/4521/530/5100/808 EPSON1000/2000
JYD-SF510K CLP-510D7K BK 7K Samsung CLP-510(CHN, KOR, EXP)
JYD-SF510C CLP-510D5C C 5K
JYD-SF510M CLP-510D5M M 5K
JYD-SF510Y CLP-510D5Y Y 5K
JYD-SF300K CLP-K300A BK 2K Samsung CLP-300/300N/CLX-2160/3160N/3160FN (CHN, KOR, EUR, EXP Dedicated & EUR+EXPUniversal version, CHN+EXPUniversal version)
JYD-SF300C CLP-C300A C 1K
JYD-SF300M CLP-M300A M 1K
JYD-SF300Y CLP-Y300A Y 1K
JYD-SF350K CLP-K350A BK 4K Samsung CLP-350/350N(CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SF350C CLP-C350A C 2K
JYD-SF350M CLP-M350A M 2K
JYD-SF350Y CLP-Y350A Y 2K
JYD-SF600K CLP-K600A BK 4K Samsung CLP-600/600N/650(CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SF600C CLP-C600A C 4K
JYD-SF600M CLP-M600A M 4K
JYD-SF600Y CLP-Y600A Y 4K
JYD-SF610K CLP-K610A BK 5.5K Samsung CLP-610/660(CHN, KOR, EXP, EUR)
JYD-SF610C CLP-C610A C 5K
JYD-SF610M CLP-M610A M 5K
JYD-SF610Y CLP-Y610A Y 5K
JYD-MLT-D117 MLT-D117S BK 2.5K Samsung SCX-4650F/4650N/4652F/4655F/4655FN DOM ,EUR,EXP,MEA
JYD-CLT-K406 K CLT-406S K 1.5K Samsung CLP-360/362/363/364/365/365W/367W/368 Samsung CLX-3300/3302/3303/3303FW/3304/3305/3305W/3305FW/ 3305FN/3307FW DOM, EUR, EXP, MEA(Multi-regional)
JYD-CLT-C406 C CLT-406S C 1K
JYD-CLT-M406 M CLT-406S M 1K
JYD-CLT-Y406 Y CLT-406S Y 1K
JYD-CLT-K504 K CLT-504S K 2.5K Samsung CLP-415N/415NW/470/475 Samsung CLX 4195/4195N/4195FN/4195FW DOM, EUR, EXP, MEA (Multi-regional)
JYD-CLT-C504 C CLT-504S C 1.8K
JYD-CLT-M504 M CLT-504S M 1.8K
JYD-CLT-Y504 Y CLT-504S Y 1.8K
JYD-CLT-K506 K CLT-506L K 6K Samsung CLP-680/680DW/680DN Samsung CLX-6260FR/6260FD/6260FW//6260ND/ 6260NR DOM, EUR, EXP, MEA (Multi-regional)
JYD-CLT-C506 C CLT-506L C 3.5K
JYD-CLT-M506 M CLT-506L M 3.5K
JYD-CLT-Y506 Y CLT-506L Y 3.5K
ZXD409+407M /P/R/N D409+407M /P/R/N C/M/Y/K # Samsung CLP-310/CLP315/CLX3170/CLX3175 Samsung CLP-320/325/326/CLX-3185/3187 CHN/EXP/EUR/DOM
ZXHD104M/PR H-D104 RP BK 2K Samsung ML-1660/1661/1665/1860/1675/1685/2950/SCX-3200/3201/3206/3205/3208 EXP-EUR/DOM High Capacity
ZXHD105M/P/R/N H-D105M/P/R/N BK 5K Samsung1910/1911/1915/2525/2580/2581/SCX4623/ 4600/4601/4606/4728/CF650 CHN/EXP/EUR/DOM High Capacity
ZXHD108M/P/R/N H-D108M/P/R/N BK 3K Samsung ML-1640/1641/2240/2241 CHN/EXP/EUR/DOM High Capacity
ZXHD205M/P/R/N H205L-M/P/R/N BK 15K Samsung ML3310/3710/SCX4833/SCX5637/SCX5737 CHN/EXP/EUR/DOM High Capacity
JYD-D305 T-D305S/L BK 7K/15K Samsung ML3750/3753 (CHN, DOM, EXP, EUR) NEW
JYD-D307T T-D307T S/L/E BK 7K/15K/20K Samsung ML4015ND/5010ND/5015ND (CHN, DOM, EXP, EUR) Toner NEW
JYD-D307D T-D307D BK   Samsung ML4015ND/5010ND/5015ND (CHN, DOM, EXP, EUR) Drum NEW