Tổng hộp các loại chíp máy in OKI

Tình trạng kho: Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: CHIP_OKI
Thương hiệu: OKI
Tình trạng: Hàng Tương Thích
Đơn vị tính: Cái
Product Code OEM code Color Yields Applicable product model
JYD-O330K OKI330K BK # OKI C330/310/510/530/360/561 Chip New
JYD-O330C OKI330C C #
JYD-O330M OKI330M M #
JYD-O330Y OKI330Y Y #
JYD-OB411L 44574701 BK 4K OKI B411dn/431dn(Low) New Chip
JYD-OB411H 44574901 BK 10K OKI B431dn (High) New Chip
JYD-OC110 Universal 44250720-4 CMYK 2.5K OKI C110/C130/MC160 CMYK and All Regions Universal New
JYD-O710K 43866104 BK 11K OKI C710/711 Chip New
JYD-O710C 43866103 C 11.5K OKI C710/711 Chip New
JYD-O710M 43866102 M 11.5K OKI C710/711 Chip New
JYD-O710Y 43866101 Y 11.5K OKI C710/711 Chip New
JYD-O810 K 44318608 BK 8K OKI C810/830 Chip New(USA/ETC)
JYD-O810 C 44318607 C 8K OKI C810/830 Chip New
JYD-O810 M 44318606 M 8K OKI C810/830 Chip New
JYD-O810 Y 44318605 Y 8K OKI C810/830 Chip New
JYD-OC110K 44250724 BK 2.5K OKI C110/C100/MC160 44250724(EUR) /44250716(USA) New
JYD-OC110C 44250720 C 2.5K OKI C110/C100/MC160 44250720(EUR)/44250715(USA) New
JYD-OC110M 44250722 M 2.5K OKI C110/C100/MC160 44250722(EUR)/44250714(USA) New
JYD-OC110Y 44250721 Y 2.5K OKI C110/C100/MC160 44250721(EUR)/44250710(USA) New
JYD-O2500 B2500 BK 4K OKI B2500/2520/2540 chip cards
JYD-O4500 B4500 BK 3K OKI B4500/4520/B4525/B4540/B4545 chip cards
JYD-OMB260 OKI MB260 BK 5K OKI MB260/280/290 chip cards
JYD-MB460 43979102 BK 3.5K OKI MB460/470 chip
JYD-MB460 43979202 BK 7K OKI MB460/470 chip
JYD-MB480 43979216 BK 12k OKI MB420/440/480 chip
JYD-B930T 1221601 Toner 33K OKI B930 toner chip
JYD-B930D 1221701 Drum 60K OKI B930 drum chip
JYD-O2200 B2200 BK 2K OKI B2200/2400
JYD-O6200 52114501 BK 10K OKI B6200/6300
JYD-O6300 52114502 BK 17K OKI B6300
JYD-O6500 52116002 BK 18K OKI B6500
JYD-O3300 C3300 CMYK # OKI C3300/3400
JYD-O3600 C3600 C/M/Y/K # OKI C3600
JYD-O5600 C5600 CMYK 6K OKI C5600/5700
JYD-O5650 C5650 CMYK 8K OKI C5650/5750
JYD-O5800 C5800 CMYK 6K OKI C5500/5800/5900
JYD-O5850 C5850 CMYK # OKI C5850/5950
JYD-O8600 C8600 CMYK # OKI C8600/8800
JYD-O9600 C9600 CMYK # OKI C9600/9800
JYD-O5550K 43324420 BK 8K OKI C5550/C6100/6150 chip NEW
JYD-O5550C 43324419 C 6K OKI C5550/C6100/6150 chip NEW
JYD-O5550M 43324418 M 6K OKI C5550/C6100/6150 chip NEW
JYD-O5550Y 43324417 Y 6K OKI C5550/C6100/6150 chip NEW
JYD-O6050K 43324469 BK 5K OKI C6050/6000 chip NEW
JYD-O6050C 43324468 C 4K OKI C6050/6000 chip NEW
JYD-O6050M 43324467 M 4K OKI C6050/6000 chip NEW
JYD-O6050Y 43324466 Y 4K OKI C6050/6000 chip NEW
JYD-O9650 9650 C/M/Y/K # OKI C9650/ C9850
OKI SAFE RESISTOR Drum OKI SAFE RESISTOR Drum Drum # OKI3300/3400/3600/5600/5700/5650/5750/5500/ 5800/5900/5850/5950/8600/8800/9600/9800/9650/C9850 Drum SAFE RESISTOR
JYD-OC801 C801 K/C/M/Y # OKI C801
JYD-OKIC910K 44036040 K 15K OKI C910/930 AP-EUR
JYD-OKIC910C 44036039 C 15K
JYD-OKIC910M 44036038 M 15K
JYD-OKIC910Y 44036037 Y 15K
JYD-OKIC3640K 43837108 K 15K OKI ES3640E A3 AP-EUR
JYD-OKIC3640C 43837107 C 15K
JYD-OKIC3640M 43837106 M 15K
JYD-OKIC3640Y 43837105 Y 15K
JYD-OKI820 4949443207569/76 BK 6K/20K OKI B820/840DN. Japanese and Europe version are available from us. The Asian and American version is still under development.
JYD-OKI610K 44315312 BK 8K OKI C610dn Toner Chip
JYD-OKI610C 44315311 C 6K
JYD-OKI610M 44315310 M 6K
JYD-OKI610Y 44315313 Y 6K
JYD-MC860 K 44059212 BK 9.5K OKI MC860/MC851/MC861 EUR-AP
JYD-MC860 C 44059211 C 10K
JYD-MC860 M 44059210 M 10K
JYD-MC860 Y 44059209 Y 10K
JYD-OKI301JPTK 4.94944E+12 BK 1.5K OKI C301 Toner JP
JYD-OKI301JPTC 4.94944E+12 C 1.5K
JYD-OKI301JPTM 4.94944E+12 M 1.5K
JYD-OKI301JPTY 4.94944E+12 Y 1.5K
JYD-OKI312JPTK 4.94944E+12 BK 3.5K OKI C312 JP
JYD-OKI312JPTC 4.94944E+12 C 3K
JYD-OKI312JPTM 4.94944E+12 M 3K
JYD-OKI312JPTY 4.94944E+12 Y 3K
JYD-OKI301EUTK 44973536 BK 2.2K OKI C301/321 Toner (Europe and America)
JYD-OKI301EUTC 44973535 C 1.5K
JYD-OKI301EUTM 44973534 M 1.5K
JYD-OKI301EUTY 44973533 Y 1.5K
JYD-OKI301D 44968301 BK 20K OKI C301 Genuine Image Drum
JYD-O330K CH 44469818 BK 2K OKI C310dn/C330dn/C530dndn Chip NEW
JYD-O330C CH 44469757 C 2K
JYD-O330M CH 44469756 M 2K
JYD-O330Y CH 44469755 Y 2K
JYD-O330K EUR 44469803/44469809 BK 3.5K OKI MC351/MC352/MC361/MC362/MC561/MC562 Chip NEW
JYD-O330C EUR 44469706/44469716 C 2K
JYD-O330M EUR 44469705/44469715 M 2K
JYD-O330Y EUR 44469704/44469714 Y 2K
JYD-O330K USA 44469801 BK 3.5K OKI MC351/MC352/MC361/MC362/MC561/MC562 Chip NEW
JYD-O330C USA 44469703 C 3K
JYD-O330M USA 44469702 M 3K
JYD-O330Y USA 44469701 Y 3K
JYD-O330K 44469806/44469804/ 44469810/44469802 BK 5K OKI C510dn/C511/C530dn/C531/MC561/MC562 Chip NEW
JYD-O330C 44469727/44469724/ 44469754/44469721 C 5K
JYD-O330M 44469726/44469723/ 44469753/44469720 M 5K
JYD-O330Y 44469725/44469722/ 44469752/44469719 Y 5K
JYD-OKIB710 1279001 BK 15K OKI B710/720/730
JYD-OKIB401 T 44992401/02 BK 1.5K/2.5K OKI B401/MB441/MB451 Toner Chip
JYD-OB411L B411 BK 3K/4K OKI B411/431/461/471/491(Low) Toner Chip
JYD-O810 KCMY 44318605-8 CMYK 8K OKI C810/830 Chip CMYK Universal (USA/ETC)
JYD-MB460 43979212/207 BK 10K OKI B420/440/460/470/480 Toner Chip
JYD-OB431H B431 BK 7/10/12K OKI B431/461/491 (High) Toner Chip
JYD-O4400 43502302 /301 BK 3K OKI B4400/4600 Toner Chip
JYD-O4600 43502001 BK 7K OKI B4600 Toner Chip
JYD-OB410 43979101/102 BK 3.5K OKI B410/420/430/440 Toner Chip
JYD-OB430 43979201/202 BK 7K OKI B420/430/440 Toner Chip
JYD-OB410D JYD-OB410D DU # OKI B410/430/440/460/470/480 Drum Chip
JYD-O4600D JYD-O4600D DU # OKI B4400/B4600 Drum Chip
JYD-O710K 43866104 BK 11K OKI C710/711 Chip NEW
JYD-O710C 43866103 C 11.5K OKI C710/711 Chip NEW
JYD-O710M 43866102 M 11.5K OKI C710/711 Chip NEW
JYD-O710Y 43866101 Y 11.5K OKI C710/711 Chip NEW