Developer Black Konica Minolta for bizhub

Tình trạng kho: Còn hàng
950,000 800,000 đ
Thương hiệu: Konica Minolta
Tình trạng: Chính Hãng
Màu sắc: Developer Black Konica Minolta for bizhub
+
NO Model Name Item Number Description Yield (pages) Additional Information
1 bizhub 181 8936488 DV-110 Black Developer 40,000 5% coverage
2 bizhub 223 A202500 DV-411 Black Developer 80,000 5% coverage
3 bizhub 283 A202500 DV-411 Black Developer 100,000 5% coverage
4 bizhub 360 024G DV-511 Black Developer 225,000 5% coverage
5 bizhub 361 024G DV-511 Black Developer 225,000 5% coverage
6 bizhub 363 A202500 DV-411 Black Developer 110,000 5% coverage
7 bizhub 420 024G DV-511 Black Developer 250,000 5% coverage
8 bizhub 420 024G DV-511 Black Developer 250,000 5% coverage
9 bizhub 423 A202500 DV-411 Black Developer 121,000 5% coverage
10 bizhub 500 024G DV-511 Black Developer 250,000 5% coverage
11 bizhub 501 024G DV-511 Black Developer 250,000 5% coverage
12 bizhub 552 A0TK03D DV-612K Black Developer 1,140,000 6% coverage
13 bizhub 600 02XK DV- 710 Black Developer 250,000 5% coverage
14 bizhub 601 02XK DV- 710 Black Developer 250,000 5% coverage
15 bizhub 652 A0TK03D DV-612K Black Developer 1,140,000 6% coverage
16 bizhub 750 02XK DV- 710 Black Developer 250,000 5% coverage
17 bizhub 751 02XK DV- 710 Black Developer 250,000 5% coverage