Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG WESTERN PURPLE 1TB WD10PURX Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG WESTERN PURPLE 1TB WD10PURX

HDD Western Purple 1TB

1,600,000
1,400,000 đ