Báo Lỗi

Cách sửa lỗi “An authentication error has occurred the function requested is not supported” chỉ trong 1 bước

Đây là một lỗi không thể kế nối vào VPS, tôi đã mất gần 1 ngày trời để tìm kiếm và sửa lỗi, nay tôi viết bài này để nếu ai gặp không mất một ngày trời để tìm kiếm như tôi.
0 Bình luận Báo Lỗi